Ved sms-bestilling av faste medisiner, får du ingen tilbakemelding på sms om at resept er sendt. Du får kun tilbakemelding hvis du ikke får resept.