Har du mistanke om smitte av covid-19 (koronavirus)? Se informasjon fra Oslo Kommune

 

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. De fleste med koronasykdom har en lett infeksjon, men de som får et mer alvorlig forløp vil bli tungpusten, typisk den femte dagen og utover. Vi svarer kort på sms der vi kan. Ved mer komplekse problemstillinger vil flere av legene tilby videokonsultasjon dersom du har smarttelefon/pc. Det koster det samme som en vanlig konsultasjon med mindre det er mistanke om korona (gratis). (eks. ved behov for sykemelding og andre luftveisinfeksjoner). 

 • Vi henviser til feberpoliklinikk ved mistanke om covid-19 og behov for legeundersøkelse.

 • For kun testing: ring koronatelefonen til Oslo kommune: 21802182. 

  Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19:

   

  Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

   

  1. Pasient med behov for innleggelse.

  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.

  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.

  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom* (hjerte-kar-sykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm)

  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.

  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.

    

   Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

    

 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten 116117.

 • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113

 

 Om du tror du er lett koronasyk uten at du skal testes, kan du melde det her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/na-kan-du-melde-fra-om-symptomer-pa-koronavirus/

 

Ikke dra direkte på Legevakten eller legesenteret, fordi vi ønsker å begrense smittefare. Prøver tas ikke hos Kurbadet Legesenter pga manglende utstyr.