Alle legene ved senteret utfører videokonsultasjoner, og det koster det samme som en vanlig konsultasjon. Legene kan undersøke utslett, skrive resepter og sykemeldinger og ordinere prøver etter behov.

Å være pasient på video er lett. Løsningen er enkel og krever stort sett bare at du som pasient har nett, PC, nettbrett eller en moderne mobiltelefon. Nesten alle pasienter får det til. Først sender du inn en forespørsel om videokonsultasjon pr sms (evt pr telefon). Legen sender ut en link til pasientens mobilnummer, og pasienten klikker på denne til avtalt tid. Systemet guider deg gjennom påkoblingen, test av kamera, mikrofon og nett. Kjenner legen deg, trenger du heller ingen bank-Id. 

 Her er noen gode råd når du skal prøve deg som video-pasient.  
  • Finn et rolig sted å sitte. 
  • Bruk headset eller hodetelefoner om du har. 
  • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
  • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke legen deg så godt. 
  • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
  • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet

Fastlegen er der for alle. Enten plagene er små eller store, kortvarige eller kroniske. Det skal vi fortsette å være også gjennom Covid19-problemene. Men vi vil møte deg i større grad med videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner.

Husk at vi også tar i mot pasienter for vanlig konsultasjon med undersøkelse dersom det er nødvendig.

Pasienter med luftveisinfeksjon konsultere lege pr telefon eller video først.