Senteret sitt bannerbilde

Kurbadet Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Legenes ferieavvikling

2. juni 2017

Legene tar ferie i følgende uker:

Alexander Wahl: uke 26, 27, 30 og 31

Anne Ruud: uke 26, 27, 28 og 29

Lisbeth Homlong: uke 26, 27, 28 og 29

Mette Brekke: uke 29, 30, 31 og 32

Helene Berglund: uke 29, 30, 31 og 32

Sommerferie

2. juni 2017

Kurbadet legesenter holder åpent hele sommeren, men med redusert kapasitet.

Vi ber alle våre pasienter sørge for å fornye resepter på faste medisiner før ferieavviklingen, hvis dere ikke har nok medisin til august.

Vedrørende heisen

29. mai 2017

Heisen i bygget er nå skiftet ut og er i full drift igjen!

Kjernejournal

16. februar 2017

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell, inkludert fastlegen, har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til viktige opplsyninger om din helse. Du kan også selv logge inn på kjernejournal og legge inn egne opplysninger.

Oversikt over dine resepter

16. februar 2017

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på Min helse eller mineresepter.no for å få oversikt over dine aktive resepter.

Er du usikker på om du trenger ny resept, anbefaler vi at du først sjekker på Min helse eller mineresepter.no, før du kontakter oss for bestilling.

Deleliste

28. januar 2015

Fastlegene Mette Brekke og Lisbeth Homlong har siden februar 2015 jobbet på samme pasientliste (såkalt deleliste). Det betyr at pasientene på listen kan bruke begge legene etter hva som passer.

Fra 1. mars 2016 økte lege Lisbeth Homlong si arbeidstid fra en til to dager i uken, hver mandag og fredag. Lege Mette Brekke jobber som før fast hver tirsdag og onsdag.

Bruk SMS!

4. juni 2014

Vi opplever stadig stor pågang på telefonen. Dersom du skriver en SMS, unngår du telefonkø. Skriv korte beskjeder, så svarer vi så fort vi kan.

Informasjonssikkerhetspolicy

16. mai 2012

I oppfølgingen av deg som pasient, er nøyaktig informasjon om deg og din helse av avgjørende betydning for et godt behandlingsresultat. Informasjonen er av svært personlig karakter, og vi ved Kurbadet legekontor er derfor til daglig opptatt av å håndtere denne informasjonen på en forsvarlig og lovlig måte. Vi har arbeidsrutiner og teknisk utstyr som skal:

 Forhindre at informasjon om deg blir borte eller endret utilsiktet

Forhindre at uvedkommende, bevisst eller tilfeldig, får tilgang til opplysninger om deg

Sikre at helseinformasjon bare kommer frem til helsepersonell, helseavdelinger og personer som deltar i oppfølgingen av deg. Dersom du ønsker det, kan du nekte oversendelse av informasjon til utvalgt helsepersonell. 

Sikre at det ikke formidles mer informasjon om deg enn det som er relevant for aktuelle behandling/oppgave

Sikre at opplysninger om prøvesvar mv kommer i retur til vårt kontor uten ugrunnet opphold, og at henvisninger og andre henvendelser til samarbeidende helsepersonell oversendes uten ugrunnet forsinkelse

Vi lagrer informasjonen om deg i en elektronisk pasientjournal, Winmed fra Compu Group Medical (CGM). Det tekniske utstyret står trygt innelåst i eget rom, og de lokale PCene er forsvarlig beskyttet ved bruk av egne påloggingsrutiner. Vi har årlig gjennomgang av våre rutiner for informasjonshåndtering. Eventuelle hendelser med svikt i våre rutiner blir dokumentert. Feil blir rettet opp, og hendelser fulgt opp for å forhindre gjentakelser. Du har som pasient rettigheter til å få se informasjonen som er lagret om deg, og kan kreve å få feilaktig informasjon rettet. Spørsmål om retting vil vurderes av din fastlege. For mer informasjon om dine rettigheter viser vi til pasientrettighetsloven og personopplysningsloven.Dersom du, i din kontakt med legekontoret, mener at informasjon om deg ikke er behandlet og fulgt opp på forsvarlig måte, ønsker vi at du gir tilbakemelding om dette til din fastlege, eller daglig leder av kontoret.

Vi vil til slutt informere om at vi som helsepersonell ikke har anledning til å sende sensitiv personinformasjon via SMS eller e-post. Informasjon som formidles på denne måten kan kun være av administrativ karakter.