Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kurbadet Legesenter

LEGEKONTORET ER ÅPENT

Men pga. smittesituasjonen holder vi midlertidig inngangsdøren stengt. Pasienter som skal på time hos en av legene, vil bli lukket inn av personalet. Time hos lege  avtales som vanlig per sms eller telefon i forkant. Alle legene tilbyr nå videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon for alle problemstillinger som egner seg for dette.Se info under aktuelt. Dr Wahl er i karantene frem til 310320. Han jobber fra hjemmet og tilbyr videokonsultasjoner i denne tiden.

Alle henvendelser per sms og telefon vil besvart fortløpende i løpet av dagen. Har du behov for helsehjelp, kontakt oss fortrinnsvis på SMS.

VI OPPFORDRER ALLE VÅRE PASIENTER MED BEHOV FOR HELSEHJELP TIL Å TA KONTAKT MED OSS FOR RÅD OG VEILEDNING I DENNE KREVENDE SITUASJONEN.

Vi tar imot alle henvendelser og pasienter med behov for akutt helsehjelp vil få vurdering av lege.

 

Koronavirus:

Pasienter med vanlig luftveisinfeksjon, mistenkt koronasmitte eller vært i kontakt med mulig smitte skal ikke oppsøke legesenteret. Fastlegene tilbyr videokonsultasjon kostnadsfritt for dette.

Kontakt oss per sms eller telefon dersom du har luftveisinfeksjon og trenger medisinsk vurdering.

Se info om koronavirus. Ta gjerne koronasjekken: https://koronasjekk.no/?fbclid=IwAR3724snM7p1ohD0y_iyGqqXctAqoVXskum1dRGr2vGMOo3TC1xm2iZ1sd0

Ved endring av time må du avbestille den opprinnelige timen, ellers må du betale for denne.

Våre åpningstider:

Man-torsdag: 08.00-15.30
fre: 08.00-15.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt
 
Lunsj: 12.00-12.30
 
Telefontid:man-torsdag:
kl. 08.30-11.00
og kl. 12.30-15.00
Fredager stenges telefonen kl 14.00
 
Laboratoriet:
Åpent man-torsdag fra kl. 08.00-15-00,
08.00-12.00 på fredager.
Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Videokonsultasjoner

21. mars 2020

Alle legene ved senteret utfører videokonsultasjoner, og det koster det samme som en vanlig konsultasjon. Legene kan undersøke utslett, skrive resepter og sykemeldinger og ordinere prøver etter behov.

Å være pasient på video er lett. Løsningen er enkel og krever stort sett bare at du som pasient har nett, PC, nettbrett eller en moderne mobiltelefon. Nesten alle pasienter får det til. Først sender du inn en forespørsel om videokonsultasjon pr sms (evt pr telefon). Legen sender ut en link til pasientens mobilnummer, og pasienten klikker på denne til avtalt tid. Systemet guider deg gjennom påkoblingen, test av kamera, mikrofon og nett. Kjenner legen deg, trenger du heller ingen bank-Id. 

 Her er noen gode råd når du skal prøve deg som video-pasient.  
  • Finn et rolig sted å sitte. 
  • Bruk headset eller hodetelefoner om du har. 
  • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
  • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke legen deg så godt. 
  • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
  • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet

Fastlegen er der for alle. Enten plagene er små eller store, kortvarige eller kroniske. Det skal vi fortsette å være også gjennom Covid19-problemene. Men vi vil møte deg i større grad med videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner.

Husk at vi også tar i mot pasienter for vanlig konsultasjon med undersøkelse dersom det er nødvendig.Men de aller fleste problemstillinger kan avklares gjennom videokonsultasjoner. Da beskyttes pasientene for smitte. Pasienter med luftveisinfeksjon konsultere lege pr telefon eller video først.

Koronavirus

28. februar 2020

Råd om koronavirus og annen sykdom 

Nå er pågangen til nødtelefonene så stor at de som har spørsmål om korona ikke må ringe nødnumrene, men finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Det er fire nivåer folk kan huske på:

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. De fleste med koronasykdom har en lett infeksjon, men de som får et mer alvorlig forløp vil bli tungpusten, typisk den femte dagen og utover. Vi svarer kort på sms der vi kan. Ved mer komplekse problemstillinger vil flere av legene tilby videokonsultasjon dersom du har smarttelefon/pc. Det koster det samme som en vanlig konsultasjon med mindre det er mistanke om korona(gratis). (eks. ved behov for sykemelding og andre luftveisinfeksjoner)
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten 116117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113

 

For pasienter som tror de er koronasmittet og  bor i Bydel St.Hanshaugen, kan man ringe 91000810. For pasienter som bor i andre bydeler: sjekk bydelens hjemmesider eller ring koronatelefonen til Oslo kommune: 21802182 mellom kl 12 og 21 på hverdager og kl12:30-19:30 i helgen. Indikasjon på prøvetaking finnes på denne testen: https://koronasjekk.no/?fbclid=IwAR3724snM7p1ohD0y_iyGqqXctAqoVXskum1dRGr2vGMOo3TC1xm2iZ1sd0

Om du tror du er lett koronasyk uten at du skal testes, kan du melde det her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/na-kan-du-melde-fra-om-symptomer-pa-koronavirus/

Prøvetaking hos mistenkt koronasmittet må avtales med Oslo Legevakt/Oslo kommune eller bydelen på forhånd. Ring bydelen, evt   116 117. Ikke dra på Legevakten eller legesenteret fordi vi ønsker å begrense smittefare. Prøver tas ikke hos Kurbadet Legesenter pga manglende utstyr.

 

Dr. Mette Brekke slutter ved Kurbadet legesenter 290120

16. januar 2020

Etter lang tjeneste som fastlege slutter vår kjære Mette ved senteret. Hennes liste overtas av spesialist i allmennmedisin Lisbeth Homlong som allerede jobber her. Vi ønsker Mette lykke til videre!

Sjekk blodprøvesvar selv på furstpasient.no

7. september 2018

Nå kan alle pasienter se sine blodprøvesvar fra Fürst ved å logge inn med bankID alene eller med prøveid mottatt når prøvene ble tatt sammen med kode fra sms. Gå inn på https://www.furstpasient.no/

Husk å hente bestilte henvisninger o.l.

10. november 2017

Hvis du bestiller henvisninger, sykemelding, attester og lignende, må du huske å hente disse.

Dersom du ikke henter innen en uke, blir de sendt i posten. Det legges da på et gebyr på kr. 59.

 

SMS-bestilling av resepter

10. november 2017

Ved sms-bestilling av faste medisiner, får du ingen tilbakemelding på sms om at resept er sendt. Du får kun tilbakemelding hvis du ikke får resept.

Kjernejournal

16. februar 2017

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell, inkludert fastlegen, har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til viktige opplsyninger om din helse. Du kan også selv logge inn på kjernejournal og legge inn egne opplysninger.

Oversikt over dine resepter

16. februar 2017

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på Min helse eller mineresepter.no for å få oversikt over dine aktive resepter.

Er du usikker på om du trenger ny resept, anbefaler vi at du først sjekker på Min helse eller mineresepter.no, før du kontakter oss for bestilling.

Ved behov for vaksiner anbefaler vi at du sjekker helsenorge.no først. Der finner du en oversikt over hvilke vaksiner du har fra før.

 

Bruk SMS!

4. juni 2014

Vi opplever stadig stor pågang på telefonen. Dersom du skriver en SMS, unngår du telefonkø. Skriv korte beskjeder, så svarer vi så fort vi kan.

Informasjonssikkerhetspolicy

16. mai 2012

I oppfølgingen av deg som pasient, er nøyaktig informasjon om deg og din helse av avgjørende betydning for et godt behandlingsresultat. Informasjonen er av svært personlig karakter, og vi ved Kurbadet legekontor er derfor til daglig opptatt av å håndtere denne informasjonen på en forsvarlig og lovlig måte. Vi har arbeidsrutiner og teknisk utstyr som skal:

 Forhindre at informasjon om deg blir borte eller endret utilsiktet

Forhindre at uvedkommende, bevisst eller tilfeldig, får tilgang til opplysninger om deg

Sikre at helseinformasjon bare kommer frem til helsepersonell, helseavdelinger og personer som deltar i oppfølgingen av deg. Dersom du ønsker det, kan du nekte oversendelse av informasjon til utvalgt helsepersonell. 

Sikre at det ikke formidles mer informasjon om deg enn det som er relevant for aktuelle behandling/oppgave

Sikre at opplysninger om prøvesvar mv kommer i retur til vårt kontor uten ugrunnet opphold, og at henvisninger og andre henvendelser til samarbeidende helsepersonell oversendes uten ugrunnet forsinkelse

Vi lagrer informasjonen om deg i en elektronisk pasientjournal, SystemX (Hove Medical Group). Det tekniske utstyret står trygt innelåst i eget rom, og de lokale PCene er forsvarlig beskyttet ved bruk av egne påloggingsrutiner. Vi har årlig gjennomgang av våre rutiner for informasjonshåndtering. Eventuelle hendelser med svikt i våre rutiner blir dokumentert. Feil blir rettet opp, og hendelser fulgt opp for å forhindre gjentakelser. Du har som pasient rettigheter til å få se informasjonen som er lagret om deg, og kan kreve å få feilaktig informasjon rettet. Spørsmål om retting vil vurderes av din fastlege. For mer informasjon om dine rettigheter viser vi til pasientrettighetsloven og personopplysningsloven.Dersom du, i din kontakt med legekontoret, mener at informasjon om deg ikke er behandlet og fulgt opp på forsvarlig måte, ønsker vi at du gir tilbakemelding om dette til din fastlege, eller daglig leder av kontoret.

Vi vil til slutt informere om at vi som helsepersonell ikke har anledning til å sende sensitiv personinformasjon via SMS eller e-post. Informasjon som formidles på denne måten kan kun være av administrativ karakter.